Vores 5 grundprincipper: Fundamentet for vores forestillinger

1. På TEATRET FAIR PLAY er vi ikke bang for de tunge og vigtige emner. Vi viger hverken for voldsomme, belastede eller komplekse tematikker.

2. Vi ser det som vores ansvar at skabe forestillinger, der nuanceret belyser og reflekterer over børn og unges aktuelle bekymringer og problemstillinger.

3. Vores teater opmuntrer gerne til debat, for vi mener at dialog og viden er grobund for indsigt og udvikling.

4. Samtidig gør teatrets rum og intimitet det muligt at spejle sig i de personer, der umiddelbart kan føles fjernest fra os selv.

5. På denne måde ønsker vi at menneskeliggøre, samle og dele historier og fortællinger, der ved første øjekast kan virke utilnærmelige.