Teatret fair play

Unge til unge

Borchsvej 3, holbæk

om

Unge til unge

Professionelt arbejdsrum til scenekunstaspiranter 

Der findes et hul for unge scenekunstaspiranter i tiden efter endt ophold på talentskoler, eller efter at have fået erfaring med scenekunstnerisk produktion i for eksempel vækstlaget, til at de får adgang til og tag i den professionelle scenekunstbranche. 

De unge aspiranter føler sig klar til at tage næste skridt ind i et professionelt teatervirke, men får dels at vide, at de er for unge, for eksempel til at søge ind på scenekunstskolerne, og dels mangler der stadigvæk steder, hvor de kan få lov at videreudvikle på deres spirende talent for scenekunst herunder skuespil, instruktion, udvikling af scenografi, kostumer, lyd, fortællinger osv. Der mangler flere rammer rundt omkring i landet, hvor de unge kan udforske deres spirende, kunstneriske nerve. Der mangler plads at vokse på, så de unge fortsat kan komme tættere på muligheden for at få adgang til de veje, der fører til det vi kan kalde professionelt niveau inden for scenekunsten. Og der mangler tilbud, hvor unge som ikke blot er interesseret i at dyrke scenekunsten som et fritidsprojekt, men som en levevej, kan få vejledning fra ansatte i den professionelle scenekunstbranche, så de netop kan blive klogere på og få erfaring med den virkelighed, de gerne vil begive sig i.

Med talentudviklingsprojektet Unge til Unge vil Teatret FAIR PLAY gøre sit for et udfylde dette hul, ved at give plads på teatret i Holbæk til netop de unge scenekunstaspiranter.
  

Investering i fremtidens aktører

Under Unge til Unge inviteres unge aspiranter i alderen 17-27 år til at søge om at få realiseret deres egen scenekunstneriske ide på Teatret FAIR PLAY. Gruppen – eller blot idéindehaveren – udvælges af et unge-dramaturgiat bestående af nuværende og tidligere studerende fra Holbæk Drama College, hvorefter vejledning fra Teatret FAIR PLAY sættes i værk ved dialog mellem teatret og den/de valgte unge scenekunstnere. De unge skal selv realisere projektet, og Teatret FAIR PLAY vejleder og hjælper processen på vej indtil sidste forestilling er spillet.

Teatret FAIR PLAY ønsker med dette talentsudviklingsprojekt at give de unge, som er en del af projektet, både indsigt i og erfaring med en professionel scenekunstnerisk proces. Som en del af talentkommunen Holbæk, ønsker teatret at give de unge mulighed for at udvikle en yderligere forståelse for – samt få erfaring med – kunstneriske processer på et professionelt teater. En proces hvor de endvidere selv er ansvarlige for at tage kunstneriske valg, og dermed er med til at forme og bestemme det endelige resultat. 

På den måde inviterer vi på Teatret FAIR PLAY de unge scenekunstnere til at deltage aktivt som kunstneriske medspillere – vi giver dem mulighed for at gennemføre deres egen kunstneriske proces på et professionelt teater; Ikke på vores præmisser, men på deres egne. Vi vil gerne åbne dørene for de unge mennesker og de kunstnere de gerne vil blive. Under Unge til Unge skal de få muligheden for at blive klogere på praksis – men også på deres egne kunstneriske profil(er). Det er hvad vi mener er en investering i fremtidens aktører i dansk scenekunst

 
Gør kernepublikum til aktive medskabere

Unge til Unge har udover talentudviklingen også et publikumsudviklende aspekt. På Teatret FAIR PLAY er vi optagede af, hvad der optager de unge, og hvordan de ser, tænker og udvælger i form og indhold. De er nemlig en del af vores kernepublikum. Vi vil gerne være i konstant dialog og ”bevægelse” sammen med dem, og ved at invitere de unge ind for at skabe på teatret, så lærer de ikke bare af os – vi lærer også af dem

Vi vil gerne komme tættere ind på de unges umiddelbare kompetencer og lære af det potentiale de i forvejen bærer med sig. Ikke bare som et kommende publikum, men som vigtige medspillere i teatrets kvalitative udvikling. Vi mener også, at dette er en tilgang som skaber ejerskab for de unge: Teatret FAIR PLAY skal ikke bare være et sted, hvor de kommer på besøg. Det skal være deres sted, hvor de kan være aktive og engagerede deltagere. 

Samtidig oplever vi som teater, at ungdomspublikummet søger efter et udtryk fra scenen som matcher deres oplevelse af livet i dag, og det kan de unge scenekunstnere være med til at give netop det unge publikum; Deraf titlen Unge til Unge. Sammen kan de give hinanden en øjeblikkelig aktualitet, hvor publikum og spiller spejles i én fælles identitet. Sagt med andre ord: Det er de unge kunstnere, som kan få de unge publikummer til at komme i teatret.  

Endvidere har projektet også et ønske om at aktivere og involvere unge talenter og teaterinteresserede i lokalområdet, med et ønske om at etablere tætte relationer med de scenekunstinteresserede unge i Holbæk Kommune – og samtidigt vise unge scenekunstnere fra København, hvilke muligheder netop talentkommunen Holbæk og de lokale teatre i provinsdanmark kan tilbyde den unge oplevelses- og skabertrang. Når vi ofte oplever et talentdrain af kommunens unge talenter, da de tager til København for at udforske hovedstadens teatre og storbyens muligheder, da må vi være med til at gøre Holbæk attraktiv som by for aktuel scenekunst med interesse for de unge.
 

Den 4. juni 2021 har forestillingen ENHEDEN premiere på Teatret FAIR PLAY. ENHEDEN er den første produktion der er skabt under talentudviklingsprojektet Unge til Unge. Læs mere om ENHEDEN under ‘Forestillinger’. 


Unge til Unge‘ er et pilotprojekt som startede op i efteråret 2019, og som afsluttes og evalueres i sommeren 2021. 

Til dagligt huser Teatret FAIR PLAY – udover dialogskabende scenekunst til børn og unge – elever fra Holbæk Drama College, et treårigt scenekunstnerisk grundkursus, hvor gymnasieelever udvikler og udfordrer deres evner inden for skuespil samt viden om scenekunst og teatrets virkelighed. Dette sker i samarbejde med Holbæk Teater og Stenhus Gymnasium.

 

UNGE TIL UNGE ER I 2019-2021 STØTTET AF TALENT HOLBÆK OG STATENS KUNSTFOND

Foto: Madeleine Carstensen