Fair Plays historie

Vores navn stammer fra en forestilling, som en nytænkende gruppe unge mennesker lavede i 1972.  De skabte og turnerede med en forestilling om sport – et debatstykke om sponsorering og kommercialisme på den ene side og deltagelse, fællesskab, leg og glæde på den anden.

Forestillingen hed ”Fair Play” – og et teater blev født.

Fra dengang og til i dag har vores fokus været på, hvordan børn og unge oplever og forholder sig til deres liv og den tid, de lever i. Hvad optager dem? Hvad bekymrer dem? Hvad udfordrer eller truer dem? Hvad begejstrer og inspirerer dem?  Grundmaterialet i vores forestillinger kommer direkte fra det, der foregår i deres daglige liv. Vi bestræber os på at give børn og unge ”fair play”.

Allerede i 1974 fik TEATRET FAIR PLAY en base i Nordvestsjælland, da vi flyttede til Bøsserup. Herefter rykkede vi ud på en gård uden for Holbæk i 1975-76. 

Siden 1979 har vi holdt til på Borchsvej 3 i midten af Holbæk – det gamle soldaterhjem. Det er et lille hyggeligt gammelt hus, intimt og atmosfærefyldt.

I 1992-96 blev TEATRET FAIR PLAY egnsteater med støtte fra kommune, amt og RBOT-ordningen (Rejsende Børne- og Opsøgende Teater). Og fra 1997 blev vi fast RBOT-teater. 

Historien som egnsteater fortsatte, da vi i 2002 blev egnsteater i Vestsjællands Amt og i 2010 egnsteater i Holbæk Kommune – hvilket vi stadig er i dag. Tidligere var TEATRET FAIR PLAY primært et turnerende teater, men siden 2010, hvor vi blev egnsteater i Holbæk Kommune, har vi fået flere og flere aktiviteter og arrangementer i huset – både egne forestillinger og gæstespil. 

Dog er turnéforestillinger stadig en vigtig del af teatrets aktiviteter, da vi mener, at det er vigtigt at præsentere godt teater for børn og unge i hele landet.

TEATRET FAIR PLAY var fra sin start et kollektiv og et af de berømte danske “gruppeteatre”, men i 1992 ændredes strukturen, da man etablerede en kunstnerisk og en administrativ leder. 

Fra 2017 blev ansvarsområderne lagt sammen, da Robert Parr tiltrådte som teatrets direktør.

TEATRET FAIR PLAY i dag er en selvejende institution med en bestyrelse, som udpeger teaterlederen. Herefter ansætter lederen dét administrative og kunstneriske personale det kræves til at realisere det valgte repertoire. 

Vi producerer hvert år to nye forestillinger, som efter premieren og en lokal spilleperiode præsenteres på Aprilfestivalen – Danmarks årlige festival for børne- og ungdomsteater (den største af sin slags i verden!) Herefter sælges forestillingerne til turné i hele landet i den følgende sæson.