Holbæk drama college

samarbejde mellem sjællands teater og stenhus gymnasium

Holbæk drama college: Visionen/misionen

Holbæk Drama College: Visionen

Det grundlæggende formål med HDC er – at bygge en bro:

En bro mellem barndommen og voksenlivet

En bro mellem drømmen og realiseringen

En bro mellem tanke og handling

HDC-broen er den solide base hvorfra den unge HDC-elev kan inspireres til, og træffe beslutningen om, den næste fase af sit liv – et solidt grundlag til at starte resten af livets rejse.

Holbæk Drama College: Missionen

At udvikle scenekunstneriske talenter under erhvervelsen af en ungdomsuddannelse med dramatik på B-niveau.

At give eleven kulturelle kompetencer – ”kultur” skal forstås som den grundlæggende del af vores sociale og offentlige liv

At eleven udvikler sin forståelse for samfund, kunst, kultur og egen identitet

At øge elevens bevidsthed om eget kunstneriske potentiale

At eleven udvikler evnen til selv at vælge det liv, den enkelte ønsker at leve

Holbæk Drama College - Forestillinger