HOLBÆK DRAMA COLLEGE

OM SCENEKUNSTGRUNDKURSUS

SAMARBEJDE MELLEM

SJÆLLANDS TEATER OG STENHUS GYMNASIUM

Visionen og Misionen

Visionen-
Det grundlæggende formål med HDC er – at bygge en bro:

• En bro mellem barndommen og voksenlivet

• En bro mellem drømmen og realiseringen

• En bro mellem tanke og handling

HDC-broen er den solide base hvorfra den unge HDC-elev kan inspireres til, og træffe beslutningen om, den næste fase af sit liv – et solidt grundlag til at starte resten af livets rejse.

Missionen-

• At udvikle scenekunstneriske talenter under erhvervelsen af en ungdomsuddannelse med dramatik på B-niveau.

• At give eleven kulturelle kompetencer – ”kultur” skal forstås som den grundlæggende del af vores sociale og offentlige liv

• At eleven udvikler sin forståelse for samfund, kunst, kultur og egen identitet

• At øge elevens bevidsthed om eget kunstneriske potentiale

• At eleven udvikler evnen til selv at vælge det liv, den enkelte ønsker at leve

Holbæk drama college Forestillinger