Bestyrelsen

Teatrets bestyrelse består af 5 medlemmer og en unge-repræsentant fra Holbæk Drama College:

Per Lind (formand) – 1 medlem med tilknytning til erhvervslivet i Holbæk, udpeget af Teatret i samråd med Holbæk Erhvervsforum

Bennyé Austring – med særlig indsigt i det børnekulturelle område udpeget af Teatret.

Susanne Utoft – udpeget af Holbæk Byråd blandt Kultur-og Fridtidsudvalget medlemmer.

Persille Schwarz – med tilknytning til skole-og børneområdet udpeget af den afgående bestyrelsesmedlemmer.

Maria Lilholt-Grøne – medarbejderrepræsentant.

Line Erichsen – Holbæk Drama College og unge-repræsentant.