Teatret Fair Play


Den store julemiddag 3
Et ord er et ord
Små døde dyr
Chlodnagaden nr. 33
Den Store Julemiddag
Lyde i natten
Den jord du gik på
Miras verdener
Liquid Love
Lillys Danmarkshistorie
Den store julemiddag 2
Viljen til sejr

 Teatret Fair Play
        Borchsvej 3
        4300 Holbæk
  59 43 85 95
  fairplay@fairplay.dk