Teatret Fair PlayVind prisen som “Årets stykke på Fair Play” 2016Har du skrevet et stykke for børn og unge – eller er du i gang med ét?
Kunne du tænke dig, at professionelle skuespillere og instruktører arbejder med det og viser det som en stage reading for et publikum?
Så send dit manus til Teatret FAIR PLAY og bliv en af de tre dramatikere, der bliver præsen teret på vores anden Playreading i vores serie af arrangementer med ”LEVENDE ORD”.
(Første ”Årets stykke”-arrangement fandt sted i juni 2015 - så nu er det en tradition  ).
Blandt de indsendte manuskripter udvælger en mini-jury bestående af dramaturg dramatiker Jane Rasch og dramatiker Michael Ramløse tre stykker til en ”staged reading”, hvor de præsenteres for alle interesserede.

Tidsfrister:


Indsendelse af færdigskrevet manus pr. mail til:
fairplay@fairplay.dk

Deadline for indsendelse af manus: 15. april 2016
Svar om udvælgelse til reading: 20. maj 2016
Prøver med skuespillere og instruktør: 13. – 17. juni 2016
READING af 3 udvalgte manuskripter: 18. juni 2015 kl. 10 – ca. 16 v (inkl. pauser og frokost) på Teatret FAIR PLAY

Præsentation:


De 3 stykker vises i deres helhed (ikke i udvalgte uddrag) som en ”stage reading”.
Der medvirker i alt 4 skuespillere, som instrueres af FAIR PLAYs kunstneriske leder Robert Parr.
Efter hver reading vil der være tid til eftersnak og diskussion.
Til slut udpeger et dommerpanel, der foruden Jane Rasch og Michael Ramløse består af 2 yderligere medlemmer, ”årets stykke på Fair Play” – og vinder-manus præmieres.

Betingelser:


Stykket må ikke tidligere have været opført på eller være antaget til opførelse af et professionelt teater.
Stykket skal kunne spilles af max. 4 skuespillere.
Manuskripter indsendes pr. mail, ikke pr. post eller personlig aflevering.
Manuskripter, der modtages efter 15. april kommer ikke i betragtning.
Der gives ikke begrundelse ved hverken afslag eller accept.

Dramatisering er tilladt med angivelse af forlæggets forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Endvidere skal det angives, om der er tale om en dramatisering – eller ”frit efter”.

Formelle krav til manus


Stykket skal være dialog-baseret (ikke ordløst eller monolog)
Stykket skal kunne spilles af max. 4 skuespillere (men der kan godt være flere roller end 4)
Varighed (forventet spilletid) Max. 50 minutter
Min. publ. alder 3 år
Max. publ. alder 16 år

Vi håber, du har lyst til at være med – og glæder os til at læse dit manuskript.

Gode hilsner
Teatret FAIR PLAY

 Teatret Fair Play
        Borchsvej 3
        4300 Holbæk
  59 43 85 95
  fairplay@fairplay.dk